เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : มติ ครม ร่าง กฏ กคศ. ฯ  6 พ.ย.50
niphon ออฟไลน์
ระดับ: คณะกรรมการชมรมฯ
รายละเอียดผู้ใช้ 

มติ ครม ร่าง กฏ กคศ. ฯ  6 พ.ย.50

มติประชุม ครม.  วันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐
วาระ  ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ........   

            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. .... มี สาระสำคัญคือ กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.พ. ที่มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการครู ฯ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับถัดไปได้ไม่เกิน ๒ ขั้น อาจไม่สอดคล้องกับหลักการกำหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู ฯ ในแต่ละอันดับซึ่งเป็นไปตามค่างานของตำแหน่งในอันดับและเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะที่สูงขึ้น ส่วนตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการครู ฯ จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น รวมทั้งตารางเทียบขั้นเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแนบท้ายร่างกฎ ก.ค.ศ. ฯ ได้ปรับอัตราเงินเดือนเป็นร้อยละเท่ากันทุกตำแหน่งในอัตราร้อยละ ๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งจะมีผลต่อเมื่อบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครู ฯ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้แล้ว ไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดำเนินการต่อไปได้  [๐๖/๑๑/๒๕๕๐]

 ที่มา : สำนักงานเลขาธิการคณะรับมนตรี (สลค.)   http://www.cabinet.thaigov.go.th/cc_main21.htm

รูปภาพ: มติประชุม ครม.jpg
niphon ออฟไลน์
ระดับ: คณะกรรมการชมรมฯ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รอดู ประชุม  ครม  ประมาณ วันที่ 28 ก.ค.53  ผมประชุม จะออกมาอย่างไร


ภาวนา  สาธุ...ช่วยกัน ขอให้ได้ข้อสรุปนะครับ  และ  ประกาศใช้  .......โดยเร็ว


พี่น้องช่วยกันโทร ให้ ข้อมูล  รมต.นะครับ
krusilpa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
ถ้ายังไม่ชัดเจนอีก ก็คงต้องพึ่งศาลปกครองเเล้วละมั้ง
บุคคลทั่วไป ออฟไลน์
ระดับ: *
รายละเอียดผู้ใช้ 
สาธุ ขอให้เป็นกำลังใจของครูกลุ่มเล็กนี้ด้วย
บุคคลทั่วไป ออฟไลน์
ระดับ: *
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากจะดูร่างนะค่ะเป็นอย่างไร
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป