เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ครม. มีมติเห็นชอบร่าง กฏ กคศ. ฯ  แล้วครับ
niphon ออฟไลน์
ระดับ: คณะกรรมการชมรมฯ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ครม. มีมติเห็นชอบร่าง กฏ กคศ. ฯ  แล้วครับ

วันนี้ 28 กค.53 ท่าน ผอ.ศิรฺิ  ..... ผู้อำนายการสำนักนิติธรรม โทรศัพท์แจ้งข่าวผม เมื่อ 5 โมงเย็นวันนี้

ว่า ครม. ได้มีมติเห็นชอบ ร่าง กฏ กคศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูง ของอันดับ แล้ว........ คงไม่นานน่าจะประกาศใช้น่าจะภายในเดือน สิงหาคม นี้ครับ

ขั้นตอนต่อไป

1.สลค. ส่งเรื่อง กฏ กคศ. ให้ รมต.ศธ.  ลงนาม
2.ศธ. ส่งกลับมายัง สลค. เพื่อประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา
3. มีผลบังคับใช้  ถัดจากวันที่ประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา


ดีใจกับทุกคนครับที่รอคอย กฏ กคศ. นี้

kruden ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
นับว่าเป็นข่าวดีจริงเลยครับ
บุคคลทั่วไป ออฟไลน์
ระดับ: *
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ  ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ติดตามเรื่องและดูแลแจ้งข่าวให้พวกเราทราบ   ขอบคุณครับ
บุคคลทั่วไป ออฟไลน์
ระดับ: *
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปแล้วตอนนี้เงินเดือน หลังพ้นครูผู้ช่วยของพวกเราจะได้ขั้นเท่าไหร่ครับยังไม่ชัดเจนเลย อยากเห็นร่าง กฏ กคศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูง ใครมีช่วยเอาลงให้ดูด้วยครับ  ขอบคุณครับ
บุคคลทั่วไป ออฟไลน์
ระดับ: *
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครูทุกท่านนะค่ะ  ที่เป็นแกนนำในการเรียกร้องสิทธิและแจ้งข่าวให้พวกเราทราบ
บุคคลทั่วไป ออฟไลน์
ระดับ: *
รายละเอียดผู้ใช้ 
นายมารุต มัสยวาณิช โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.... เพื่อมาดำเนินการโดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับในกรณีต่างๆ ซึ่งกระทรวงการคลังและก.พ.ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันที่ 6 พ.ย. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎ ก.ค.ศ.แล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ ของอันดับในกรณีต่างๆ การกำหนดอัตราเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้นในขั้นที่เทียบได้ตรงกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมการกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะใด ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือน สำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่ การกำหนดให้การได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ก. (3) (4) (5) และ (6) และตามมาตรา 38 ค. (2) ให้นำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

28 กค. 2553 18:24 น

____   แล้วเรื่องของพวกเราอยู่ตรงไหนครับใครทราบช่วยอธิบายด้วยครับ งง  
weerachon ออฟไลน์
ครูชนนครพนม
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
งงยังไม่ข้ามชั่วโมงเลย  อะไรกันนี่
kru.saksit ออฟไลน์
ประธานชมรมครู คศ.๑ แห่งประเทศไทย
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไม่น่าวางใจนะครับ
ถ้าไม่ระบุกรณีเราตรงๆแล้วละก็.. ไม่มีทางปรับ
สมมติ เค้าเขียนว่าถ้าได้รับอันดับใดอยู่ ให้เทียบดูตารางแล้วรับในแท่งนั้นต่อไปอัตโนมัติ

งั้นก็มีค่าเท่าเดิม.. ในกฎ กคศ. ไม่มีข้อความใดที่จะมาช่วยเคลียร์ปัญหาให้เราเลย
สิ่งที่เราได้ยินมาเป็นแค่วาจา.. มิใช่ลายลักษณ์อักษร

ฉะนั้นผมไม่เชื่อ แม้ว่า กฏ ได้ผ่าน ครม. แล้วก็ตาม   จนกว่าจะมีการชี้แจงจาก กคศ.  แบบละเอียด
ศักดิ์สิทธิ์ จุลราช Tel.080-1898998
mr_saksit@hotmail.com
niphon ออฟไลน์
ระดับ: คณะกรรมการชมรมฯ
รายละเอียดผู้ใช้ 
อย่าพึ่ง งง ๆ ครับ ครม.เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ....

พวกเรา เป็นครูผู้ช่วย (วุฒิ 4 ปี) เมื่อครบ 2 ปีแล้วแต่งตั้ง ครู คศ.1  ยังคงได้รับเงินเดือน ต่ำกว่าขั้นต่ำอันดับ คศ.1  สรุปก็คือรับ ขั้นเดิมที่รับไปพลางๆก่อน ตามหนังสือ กคศ. ว11   7 ตค.51
จนกว่า กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.... ประกาศใช่ (ซึ่งเรารอ ตอนนี้ไงครับ)


แนะนำให้ไปอ่าน ในรายละเอียดในหนังสือ กคศ. ว11   7ตค.51 เรื่องซักซ้อมเงินเดือนครูผู้ช่วยเมื่อผ่านเตรียมความพร้อมฯ  นะครับ


จะเข้าใจมากยิ่งขี้นครับ

niphon ออฟไลน์
ระดับ: คณะกรรมการชมรมฯ
รายละเอียดผู้ใช้ 
อ่านข่าว ที่สำนักงานรัฐมนตรี ศธ. ตาทลิ้งนี้

http://www.moe.go.th/websm/2010/jul/237.html
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป