เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ด่วน! พ.ร.บ.เงินเดือนครู มีผลบังคับใช้แล้ว พรุ่งนี้ อยากรู้กระเป๋าตุงหรือไม่ รีบเปิดอ่าน!
AdminMontree ออฟไลน์
เลขานุการชมรมฯ  => โอกาสมาถึงแล้วทุกๆ ท่าน
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ด่วน! พ.ร.บ.เงินเดือนครู มีผลบังคับใช้แล้ว พรุ่งนี้ อยากรู้กระเป๋าตุงหรือไม่ รีบเปิดอ่าน!

อ่านทั้งหมด www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/021/1.PDF )


ผู้สื่อข่าว รายงานว่า วันที่ 30 มีนาคม  2554  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
  
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( 31 มีนาคม 2554)

บัญชีเงินเดือนครูใหม่ที่น่าสนใจ ขั้นสูง รับ 66,480 บาท  ขณะที่ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว รับ 7,940 บาท 
  
ขณะที่ บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท และครูชำนาญการ 3,500 บาท    ( เปิด บัญชีเงินเดือน โดยละเอียดที่www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/021/1.PDF )
   
ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และมีความแตกต่างระหว่างรายได้กับข้าราชการประเภทอื่น ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นอาชีพที่ต้องทำภาระหน้าที่ในการพัฒนาคน ซึ่งคน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและ แก้ไขปัญหาสังคม

ดังนั้น เพื่อให้การรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ อันจะทำให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ หลักการสำคัญอยู่ที่ มาตรา 4 และบัญชีเงินเดือน ตามแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

 โดย มาตรา 4  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 " มาตรา 5  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  เป็นเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้"

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1301483100&grpid=&catid=19&subcatid=1903

ครูมนตรี  พลแพงขวา Tel : 0810050510
sukid7236 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
(-*-).....ผมยังไม่ถึงขั้นต่ำเลยอ่ะ...
จะได้กะเค้ามั๊ยน้อ
apisit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 
ก็เห็นชัดๆว่า  ขั้นต่ำชั่วคราว ขั้นต่ำ และขั้นสูง ถูกกำหนดไว้ชัดเจนอยู่ใน พ.ร.บ.
แล้วทำไมจะทำบัญบีแนบ ให้ทุกคนได้ 8% ไม่ได้
เว้นเสียแต่ ตั้งใจที่จะไม่ให้กลุ่มนี้ ตั้งแต่แรก  เลยไม่ทำ (แล้วช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่ากลุ่มนี้มันไม่ดีกว่ากลุ่มอื่นอย่างไร)
งานนี้ขอคนออกมารับความโง่หน่อย
[ แก้ไขล่าสุดโดย apisit เมื่อ 2011-03-31 14:35 ]
รูปภาพ: 1.png
golf ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
ครูผู้ช่วยที่เงินเดือนเกิน ขั้นต่ำได้ปรับหรือเป่าวครับ
ตอนนี้ผมเป็นครูผู้ช่วยอยู่ครับ เงินเดือน 10190
อย่างนี้ได้ปรับใหมครับ
niphon ออฟไลน์
ระดับ: คณะกรรมการชมรมฯ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กคศ. ตราบาป ไปตลอดแน่ๆ
teppituk ออฟไลน์
krotep
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 
เดียวมันก็โดน
visanop_08 ออฟไลน์
ตูดหมึก
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 
ฟัก
krumano ออฟไลน์
blueman
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
จะอ้างเอาดี กับการศึกษา จะบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ กคศ.ขูดเลือดจากปู ดูแล้วขาดความยุติธรรม อุ้มคนเงินเดือนมาก ไม่สนใจข้าราชการชั้นผู้น้อย
สังคมไทย มันแย่ พ่อแม่ กูเสียภาษีก็หลาย มันเอาภาษี ไปให้คน มีเงินเดือนเยอะๆ แล้ว ถีบหัวส่งคนเงินเดือนน้อย บ้านเมืองไทยถึงได้อยู่กันไม่มีความสุข
เพราะข่มเหงรังแกกันเอง ไม่เป็นไร ให้อภัย ตัวเอง กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมสนอง แผ่นดินไทยจะร้อนเป็นไฟ ลาวาจะพุ่งขึ้นเหนือฟ้า อะไรที่ไม่มี ก็จะมีในเมืองไทย ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง คนที่ยุติธรรม คนที่อยุติธรรมในสังคม ของจงพินาศไป
kakalao ออฟไลน์
รัตติกาล
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 
        
kakalao ออฟไลน์
รัตติกาล
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 
เกินใจจะรับได้ โหดร้าย ทำกับหญิงเล็กแบบนี้ได้ยังไง ไอ้พวกครองแครง ตอม่อ เสาไฟ ระยำมากเลยนะตัวเอง ขอให้ท่านหายนะ นะคะ
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป