เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : โครงการสัมมนาวิชาการ การขอคืนสิทธิ์ครูคศ.1
anucha ออฟไลน์
ระดับ: คณะกรรมการชมรมฯ
รายละเอียดผู้ใช้ 

โครงการสัมมนาวิชาการ การขอคืนสิทธิ์ครูคศ.1

ชื่อโครงการ สัมมนาวิชาการการขอคืนสิทธิ์ครูคศ.1

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างเครือข่ายเพื่อต่อรองข้อเรียกร้องของสมาชิกและ ข้อที่ 3 ร่วมแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวการขอคืนสิทธิ์ให้กับค.ศ.1ที่เสียไป

หลักการและเหตุผล
      ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(พรบ.ครู 47) ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2547 เป็นต้นมา
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูตามพรบ.ครู47 ได้เปลี่ยนจากอาจารย์ 1 ระดับ 3 มาเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งแบ่งเป็น 2 เกรด คือ ครูผู้ช่วย 4 ปี และ ครูผู้ช่วย5ปี
โดยที่ครูผู้ช่วย5ปีได้รับเงินเดือนอยู่ในขั้นต่ำของตำแหน่งครูผู้ช่วยพอดี ส่่วนครูผู้ช่วย4ปีได้รับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งครูผู้ข่วย และเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามพรบ.ครู 47 แล้ว ครูผู้ช่วย4ปี ไม่สามารถรับเงินเดือนในขั้นต่ำของตำแหน่งครูคศ.1ได้  ส่วนจะให้ได้รับเท่าใดนั้น ต้องเป็นไปตามกฎก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูง พ.ศ...... ซึ่งใช้เวลานานมากกว่าจะออกกฎได้แล้วเสร็จจึงทำให้มีข้าราชการครูที่ผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มรับเงินเดือนในขั้นเดิมไปพลางๆก่อนรอจนกว่าก.ค.ศ.จะออกกฎแล้วเสร็จ โดยก.ค.ศ.สัญญาว่าจะปรับเงินเดือนย้อนหลังให้เมื่อกฎแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และต่อมากฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงพ.ศ. 2553
ก็ประกาศบังคับใช้ แต่ก.ค.ศ.กลับไม่ทำตามที่สัญญาที่ให้ไว้กับครูคศ.1ที่รอกฎก.ค.ศ.นี้อยู่ด้วยความหวัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการขอคืนสิทธิ์คศ.1ที่เสียไปจากการบังคับใช้ กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงพ.ศ.2553
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาพี่น้องค.ศ.1ในด้านการทำงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ประเภทโครงการ
เร่งด่วนมาก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2555

วิธีดำเนินโครงการ
1. แจ้งประสานงานสมาชิกครูคศ.1ที่ได้รับผลกระทบจากกฎก.คศ.ว่าด้วยการให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงพ.ศ.2553ทราบ
2.แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ
3.ระดมทรัพยากรในการจัดสัมมนาด้วยการลงขันของกันเองของสมาชิก
4.เชิญแขกที่มีเกียรติ เช่น เลขาสพฐ. เลขาก.ค.ศ. รมต. รมช. ศธ. เข้าร่วมสัมนาด้วย
5.ยื่นหนังสือขอคืนสิทธิ์และรายละเอียดที่เสียไปอย่างเป็นทางการต่อแขกรับเชิญ

สถานที่ดำเนินโครงการ
โรงแรมในจังหวัดร้อยเอ็ด(เสนอเพิ่มเติมได้)

งบประมาณดำเนินโครงการ
20,000 - 30,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูคศ.1ที่เสียสิทธิ์ทุกคน

ผู้เขียนโครงการ ครูอนุชา สิงห์พลทัน
                    โทร. 08-4341-8797
*หมายเหตุ*
โครงการในครั้งนี้จะสำเร็จได้ทุกคนต้องเสียสละโดยด่วนนะครับ
พอดีรมช.ศธ.คนใหม่เป็นคนบ้านเดียวกันกับผมคิดว่า น่าจะประสานงานได้ไม่ยาก
ถ้าเราไม่ฉกฉวยโอกาสสำคัญครั้งนี้แล้วคงต้องรอไปอีกนาน
รีบๆประสานกันโดยด่วนนะครับพี่น้อง
[ แก้ไขล่าสุดโดย anucha เมื่อ 2012-01-20 10:42 ]
boyjuleit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 
สำคัญคือแขกระดับผู้ใหญ่ ยิ่งระดับใหญ่มาได้ยิ่งดี
และรายละเอียดของการเรียกร้องและเหตุการณ์ที่เราถูกกระทำให้เสียสิทธิ์ตองละเอียด

เพราะผมเข้าใจว่าทุกวันนี้ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจส่วนใหญ่ไม่ทราบ ไม่เข้าใจถ่องแท้ ว่าเราเสียสิทธิ์อะไรมากเท่าไร

จัดมาพร้อมไป
wasun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
เห็นด้วยครับ เชิญรัฐมนตรีช่วยชาวอีสาน ทั้งสองท่าน มารับฟังปัญหาท่านคงรับฟังพวกเราบ้างครับ
plakob ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
บอกต่อด้วยค่ะ สู้สู้
sarannn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 
เราทำงานต้องมีพวกและแบ๊กดีๆ เราควรจะไปพบท่านอภิสิทธิ์ ให้ท่านช่วยเราอีกแรง การเมืองต้องจบด้วยการเมือง
anucha ออฟไลน์
ระดับ: คณะกรรมการชมรมฯ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ร่างคำสั่งคณะทำงานโครงการสัมนาวิชาการ การขอคืนสิทธิ์ครูคศ.1
คณะกรรมการอำนวยการ
1.ชื่อสกุล ที่อยู่จังหวัด เบอร์โทร
2.
มีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านต่าง
ประสานงานให้คำปรึกษาหาข้อยุติของปัญหาในการทำงาน
.......
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.ชื่อสกุล ที่อยู่จังหวัด เบอร์โทร
2.
มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สมาชิกทุกคนให้ทราบ
ทำทะเบียนสมาชิกประวัติ ที่อยู่ รร.ปัจจุบัน รวบรวมกพ.7
คำสั่งโรงเรียน เอกสารที่เกี่ยวข้องของสมาชิก จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมสัมนา
........

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
1.ชื่อสกุล ที่อยู่จังหวัด เบอร์โทร
2.
มีหน้าที่ติดต่อจองห้องสัมนา เลือกสถานที่
วางแผน ประสานงานกับทางโรงแรม
........
คณะกรรมการการเงิน
1.ชื่อสกุล ที่อยู่จังหวัด เบอร์โทร
2.
มีหน้าที่ จัดหาเงินทุนในการสัมนาทำบัญชีรายรับจ่าย
เพื่อชี้แจงต่อสมาชิก กำหนดการลงขันรายหัวให้เพียงพอกับการใช้จ่าย
.........
คณะกรรมการพิธีการ
1.ชื่อสกุล ที่อยู่จังหวัด เบอร์โทร
2.
มีหน้าที่ สำรวจผู้จำนวนผู้ร่วมอภิปราย กำหนดเวลา วางแผนลำดับหัวเรื่องการสัมนา ควบคุมเวลา
เป็นพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก
เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงาน
.........
คณะกรรมการสรุปและประเมินผล
1.ชื่อสกุล ที่อยู่จังหวัด เบอร์โทร
2.
มีหน้าที่สรุปและประเมินผล
ติดตามผลงาน

เพิ่มเติมได้นะครับพี่น้อง
ร่วมจองงานเป็นเจ้าภาพกันด้วยครับ
phaiphiphath ออฟไลน์
โรจน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
เห็นด้วยครับบบบบบบบ
metee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
เห็นด้วยครับ
starboy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1
รายละเอียดผู้ใช้ 
แล้วเรื่องศาลปกครองว่ายังไงครับ ผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
amina ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
พอเราเงียบเรื่องก็หยุด  ต้องออกมาร้องดังๆๆๆๆ ช่วยกันว่ามันไม่ยุติธรรมที่สุด
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป