เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ด่วน !! กคศ.เห็นชอบกำหนดอัตราเงินเดือนครูแรกบรรจุ 15,000 บาท พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
AdminMontree ออฟไลน์
เลขานุการชมรมฯ  => โอกาสมาถึงแล้วทุกๆ ท่าน
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ด่วน !! กคศ.เห็นชอบกำหนดอัตราเงินเดือนครูแรกบรรจุ 15,000 บาท พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ


ศึกษาธิการ- ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามนโยบายรัฐบาล 15,000 บาทสำหรับครูผู้ช่วย และปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ รวมทั้งปรับร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

*เห็นชอบการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามนโยบายรัฐบาล สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ที่ประชุมเห็นชอบร่างบัญชีอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับอัตราเงินเดือนเป็น 15,000 บาท นั้น จะใช้หลักการคือ เงินเดือน +เงินค่าครองชีพ =15,000 บาท
 ร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่นี้ จะปรับเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
1) คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราใหม่ 19,100 บาท อัตราเดิม 13,770 บาท
2) ปริญญาโท ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราใหม่ 16,570 บาท อัตราเดิม 11,200 บาท
3) ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท
4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท
5) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท
6) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท
7) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 11,920 บาท อัตราเดิม 8,340 บาท
ทั้งนี้ ร่างบัญชีดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังและตกเบิกให้ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.จะส่งเรื่องดังกล่าวนี้ให้ รมว.ศธ.นำเสนอ ครม.ต่อไป ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดิมจำนวน 76,049 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับเงินครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการชดเชยผลกระทบโดยจะปรับฐานเงินเดือนให้สอดรับร่างบัญชีเงินเดือนฯ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เห็นชอบเช่นเดียวกันด้วย

*เห็นชอบปรับร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ....
ซึ่งเป็นการปรับแก้ไข เพื่อให้กฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวเป็นปัจจุบัน สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากเดิมมีการกำหนดในเรื่องการกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ก.ค.ศ.กำหนดบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบช่วงแล้วดรุวรรณ บุญมากนวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

ครูมนตรี  พลแพงขวา Tel : 0810050510
AdminMontree ออฟไลน์
เลขานุการชมรมฯ  => โอกาสมาถึงแล้วทุกๆ ท่าน
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระจ่างกันหรือยังพี่น้อง   มาลองวิเคราะห์กันดูแล้วโพสมาครับ
ครูมนตรี  พลแพงขวา Tel : 0810050510
kookkaiwi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
ยัง..........ต้องผ่าน ครม. ก่อนค่ะ
runjung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
แล้วต่ำกว่าขั้นต่ำของ คศ.2 1 ขั้นคือ 15,430 จะขยับหนีเราด้วยไหมครับ    ถ้าไม่ขยับ  ผู้ที่ทำชำนาญการผ่านแล้วรอแต่งตั้งจะได้รับการแต่งตั้งเลยไหมครับ
   เช่น  ปัจจุบันพี่น้องเราส่วนใหญ่เงินเดือน 14620  ตามตารางก็จะได้ปรับไป  16260   ก็จะสูงกว่าขั้นต่ำของ คศ.2 เป็นต้น

วอนพี่น้องที่รู้ช่วยวิเคราะห์ที  ไม่ค่อยถนัดตีความภาษากฏหมายน่ะครับ
AdminMontree ออฟไลน์
เลขานุการชมรมฯ  => โอกาสมาถึงแล้วทุกๆ ท่าน
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผมวิเคราะห์ว่าจะปรับขั้นต่ำหรือไม่ ดังนี้ครับ

ในมติร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามการเยียวยาตามนโยบาย 15000นี้  มีคำว่า "จะปรับเงินเดือนขั้นต่ำเฉพาะอันดับครูผู้ช่วย"
จึงเห็นว่า อันดับ คศ.อื่นๆ ไม่ปรับแน่  แล้วเรามาโฟกัสกันที่อันดับครูผู้ช่วย ครับ

ครูผู้ช่วย ปกติขั้นต่ำของเงินเดือนจะอิงกับเงินเดือนครูหลักสูตร 5 ปีขึ้นแรกบรรจุ ซึ่งใช้ 12530 เหมือน คศ.1 เดิม ซึ่งจะไม่กระทบกับคนที่ผ่านประเมินแล้ว

ฉะนั้น โดยส่วนตัวคิดว่าจะไม่มีการปรับเงินเดือนขั้นต่ำครับ  เป็นเพียงการปรับตามคุณวุฒิค
รับ  ซึ่งจะเป็นผลดีกับการส่งและแต่งตั้งวิทยฃฐานะครับ
ครูมนตรี  พลแพงขวา Tel : 0810050510
riam ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะคะ
บรรจุ 1 พ.ย. 48 ด้วยวุฒิ ป.ตรี
ผ่านทดลอง  1  พ.ย. 50
เรียน ป.โท 2 ปี  (เร่ิมเรียน พ.ย. 51)
จบ ป.โท 19  มี.ค. 53
ปัจจุบันเงินเดือน 15,020 (มี.ค. 55)
ยื่นทำ คศ. 2 และผ่านประเมินผลงาน ตั้งแต่ 7 มี.ค. 54
แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งนะคะ
..................................................................................................
จากข้อมูล จะพิจารณา หรือวิเคราะห์ว่าเป็นประการใด
ในส่วนตัว วิเคราะห์ว่า
1.  ถ้าเป็นวุฒิ ป.ตรี  คศ. 1  จะอยู่ในช่วงได้ปรับเพิ่ม ไม่เกิน 2 ขั้น  ไม่เกิน  17,490  บาท
2.  ถ้าเป็นวุฒิ ป.โท คศ. 1  จะอยู่ในช่วงได้ปรับเพิ่ม  ไม่เกิน 3 ขั้น  ไม่เกิน  17,910  บาท

ส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้ง คศ. 2  .ในวันที่  1  ม.ค. 55   ก่อนปรับเลื่อนขั้น 1 เม.ย. 55
ใช่ไหมหนอ ?  ช่วยตอบหน่อยนะคะ 
sittisit ออฟไลน์
ครูดอย
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 
แล้ว ครม. จะเอายังไง จะผ่านหรือไม่ผ่าน แล้วจะประชุมเมื่อไหร่ ประชุมแล้ววาระของเราจะเข้ารอบไหน จะลากยาวซื้อเวลาหรือเปล่า ฯลฯ....
makoto ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
รอรอๆๆๆๆๆๆขอให้ชาว คศ.1 ที่รอคอยได้รับข่าวดีทุกคนนะครับ
จากครูผู้รอคอย
krutar ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
ถ้าผมจบโท เดือน พ.ค. 55 จะได้ปรับตามคุณวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ครับ วิเคราะห์หน่อยครับพี่น้อง เงินเดือน ณ 1 เม.ย. 55 = 14,620 ครับ
visanop_08 ออฟไลน์
ตูดหมึก
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตารางที่ 1 เป็นของผู้ที่บรรจุเริ่มแรกด้วยวุฒินั้นๆ (ซึ่งส่วนใหญ่จะบรรจุแค่วุฒิ ป.ตรี 4 5 6 ปี) ส่วนตารางที่ 2ลงมานั้นตอนนี้ใครอยู่ฐานไหนก็เทียบเอา เช่น ตอนนี้ผมจบป.โททั่วไป อันดับ คศ.2 เงินเดือน 17970 จะต้องปรับไม่เกิน 2 ขั้น ก็จะได้ 19950 ถ้าผิดยังไงช่วยแย้งด้วยครับ คนอื่นๆก็ลองคำนวณแบบนี้ครับ
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป