เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ครูกทม. รายงานตัวฉบับปัจจุบัน
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 

ครูกทม. รายงานตัวฉบับปัจจุบัน

สืบเนื่องจากการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑ (๔) ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนของครูกทม. ตอนนี้ได้มีการร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ กลุ่มที่อยู่ในเรื่องที่ร้องคือผู้ที่บรรจุตั้งแต่ ๒๔ ธ.ค. ๔๗ – ๒๑ ก.พ. ๕๐ (กลุ่มก่อน ๒๔ ธ.ค. ๔๗ ไม่มีข้อมูลและข้อโต้แย้งที่เพียงพอ จึงไม่ได้บรรจุอยู่ในเรื่องดังกล่าว) ดังนั้นเพื่อสิทธิของครูกทม. สำหรับผู้ที่บรรจุในช่วงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงตนเหมือนผู้ที่แสดงตนไปแล้ว เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสิทธิ จึงได้นำมารวบรวมไว้ ดังนี้ (และผู้ที่จะแสดงตนต่อจากนี้ไปสามารถลงชื่อได้เลย)
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
นายไกรทอง กล้าแข็ง บรรจุ ๑๖ ต.ค. ๔๙ โทร ๐๘ ๙๔๔๔ ๐๔๙๓
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
aod ออฟไลน์ สมควร
  

ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3

รายละเอียดผู้ใช้  UID: 3288
สำคัญ: 0
โพส: 25
เงิน: 123 บาท
ความดี: 135 แต้ม
เครดิต: 10 แต้ม
จิตพิสัย: 10 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 10 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2011-08-09
ใช้งานล่าสุด: 2012-07-31  5#  โพสเมื่อ: 03-19 เฉพาะตอบกลับของผู้โพส ┊  เล็ก กลาง ใหญ่


นายเชาวฤทธิ์  ทับอิ้น  บรรจุ 22 พ.ค. 2549 โทร 086 7106861    
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
amnuay ออฟไลน์
  

ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1

รายละเอียดผู้ใช้  UID: 5381
สำคัญ: 0
โพส: 4
เงิน: 18 บาท
ความดี: 30 แต้ม
เครดิต: 10 แต้ม
จิตพิสัย: 10 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-04-28
ใช้งานล่าสุด: 2012-05-16  6#  โพสเมื่อ: 04-28 เฉพาะตอบกลับของผู้โพส ┊  เล็ก กลาง ใหญ่


อำนวย  วรสาร บรรจุ 26 ธค.48  Tel 0847208249
สุนาน  ไตรปาน  อินทิรา ตั้งชื่นสุข ฯลฯบรรจุพร้อมกัน  
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
kullanit ออฟไลน์
  

ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1

รายละเอียดผู้ใช้  UID: 4868
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 20 บาท
ความดี: 20 แต้ม
เครดิต: 10 แต้ม
จิตพิสัย: 10 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-03-15
ใช้งานล่าสุด: 2012-03-19  ลิงก์โพสนี้  โพสเมื่อ: 03-15 ลำดับปกติ ┊  เฉพาะโพสแรก ┊  เล็ก กลาง ใหญ่
รายงานตัว


กุลนิษฐ์  วงศ์แก้ว ครู คศ. 1 บรรจุ 26 ธ.ค. 48 โทร.0865103980  
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
owcha ออฟไลน์
  

ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1

รายละเอียดผู้ใช้  UID: 4871
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 13 บาท
ความดี: 15 แต้ม
เครดิต: 10 แต้ม
จิตพิสัย: 10 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-03-15
ใช้งานล่าสุด: 2012-03-22  ลิงก์โพสนี้  โพสเมื่อ: 03-15 เฉพาะตอบกลับของผู้โพส ┊  เล็ก กลาง ใหญ่


ชรินทร์  แซ่ภู่  บรรจุ 16 ตค. 49 โทร  0849071015  

krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
amnuay ออฟไลน์
  

ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1

รายละเอียดผู้ใช้  UID: 5381
สำคัญ: 0
โพส: 4
เงิน: 18 บาท
ความดี: 30 แต้ม
เครดิต: 10 แต้ม
จิตพิสัย: 10 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-04-28
ใช้งานล่าสุด: 2012-05-16  5#  โพสเมื่อ: 04-28 เฉพาะตอบกลับของผู้โพส ┊  เล็ก กลาง ใหญ่


ครูอำนวย  วรสาร บรรจุ 26 ธ.ค.48 Tel  084-7208249  อยากเรียกร้องสิทธิ์มีอะไรส่งข่าวด้วยค่ะ
(ขอนำมาลงอีกรอบเพื่อยืนยันความชอบธรรมครับ)
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
weerachet ออฟไลน์
  

ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1

รายละเอียดผู้ใช้  UID: 5698
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 15 บาท
ความดี: 15 แต้ม
เครดิต: 10 แต้ม
จิตพิสัย: 10 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-06-29
ใช้งานล่าสุด: 2012-06-29  9#  โพสเมื่อ: 06-29 เฉพาะตอบกลับของผู้โพส ┊  เล็ก กลาง ใหญ่


วีระเชษฐ์  วรรณรส
บรรจุ 28 ธ.ค. 2548
0854813917  
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
baranee ออฟไลน์
  

ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1

รายละเอียดผู้ใช้  UID: 5746
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 15 บาท
ความดี: 15 แต้ม
เครดิต: 10 แต้ม
จิตพิสัย: 10 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-07-11
ใช้งานล่าสุด: 2012-07-13  11#  โพสเมื่อ: 07-11 เฉพาะตอบกลับของผู้โพส ┊  เล็ก กลาง ใหญ่


บารนี   บรรหนองทุ่ม
บรรจุ 15 มค 2550
0859256361  
krooman ออฟไลน์
ประธานครูกรุงเทพมหานคร
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso6
รายละเอียดผู้ใช้ 
kmt ออฟไลน์
  

ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1

รายละเอียดผู้ใช้  UID: 5880
สำคัญ: 0
โพส: 7
เงิน: 45 บาท
ความดี: 45 แต้ม
เครดิต: 10 แต้ม
จิตพิสัย: 10 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-08-06
ใช้งานล่าสุด: 2012-08-07  19#  โพสเมื่อ: เมื่อวาน 10:48 เฉพาะตอบกลับของผู้โพส ┊  เล็ก กลาง ใหญ่


คำภา  คำศรี   บรรจุ 26ธค2548  จ้า  
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป