เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำสั่งให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
AdminMontree ออฟไลน์
เลขานุการชมรมฯ  => โอกาสมาถึงแล้วทุกๆ ท่าน
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำสั่งให้ข้าราชการครูฯได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

นี้เริ่มมีหลายเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการออกคำสั่ง และแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง หรือการปรับเงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท และปรับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ว30/2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555โดยคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง นั้น  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 มาตรา 53 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.7/ว 30 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่าสามร้อยบาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและปรับอัตราเงินเดือนผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
ครูมนตรี  พลแพงขวา Tel : 0810050510
krudar ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อคำถามเกี่ยวกับ  การปรับวิทยฐานะชำนาญการ หลังจากที่ปรับเงินเดือน 1  ม.ค. 2555
ส่งชำนาญการ   9 พ.ย. 2554  เงินเดือน  อยู่ที่  14,220  และประเมินแล้วเสร็จวันที่   21  ธันวาคม   2554    (ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งชำนาญการ)   ต่อมา  1  ต.ค. 2555  เงินเดือน  15,440  ได้รับแต่งตั้งชำนาญการ   ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม   2555  
ปรับเงินเดือน      1 ม.ค. 55  
การปรับเงินเดือน   1 ม.ค. 55  จาก  14,220 บาท   (เงินเดือน ต.ค. 54 )  และ    วันที่ 1 ม.ค. 55 ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยจาก 14,220 บาท เป็นเงินเดือน 15,840  บาท เป็นขั้นต่ำ  คศ 2   ณ  วันที่ 1 ม.ค. 55   จะได้รับแต่งตั้งชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2555  หรือไม่ค่ะ    (ส่งชำนาญการตอนที่คุณสมบัติครบ  แต่เงินเดือนยังไม่ถึง  )  
ขอคำตอบให้คลายสงสัยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป