เวอร์ชันเต็ม: [-- ผลตั้งกระทู้ถามราชกิจจานุเบกษา --]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ค.ศ.ไทย ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสิทธิประโยชน์ของครูบรรจุใหม่ -> ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ / เรื่องทั่วไป -> ผลตั้งกระทู้ถามราชกิจจานุเบกษา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

kru.saksit 2010-08-10 11:02

ร่าง กฎ กคศ. ปรับเงินเดือนครูต่ำกว่าหรือสูงกว่าอันดับ ท่าน รมต. บอกว่ารอประกาศราชกิจจานุเบกษาครับ
คำถาม

มติ ครม.ให้ผ่าน ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.  ที่ผ่านมา

กคศ. แจ้งว่ารอประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๒-๓ สัปดาห์

ผมขอเรียนถามว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวส่งมาถึงหรือยังครับ


จาก คุณ ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓


***********
ได้ตรวจสอบระบบการติดตามเรื่องของ
สำนักนิติธรรม ปรากฏว่า ได้มีการส่งร่างกฎ
ดังกล่าวไปให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอ
รัฐมนตรีลงนามเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553
และยังไม่ได้จัดส่งมาลงประกาศราชกิจจานุเบกษา
หากส่งมาจะนำลงประกาศโดยเร่งด่วนต่อไป
จึงขอให้ท่านสอบถามจากเจ้าของเรื่อง
อีกครั้งหนึ่ง


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/answer.jsp?id=3575hound07 2010-08-10 14:10
ขอบคุณมากครับที่เข้ามาแจ้งข่าวเป็นระยะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ผลตั้งกระทู้ถามราชกิจจานุเบกษา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind แปลโดย: i7Forums ไอเซเว่นฟอรั่ม พัฒนา PHPWind, PBDigg, Bo-Blog สำหรับคนไทย
Time 0.012838 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us