เวอร์ชันเต็ม: [-- รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี  ปีการศึกษา  2553 --]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ค.ศ.ไทย ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสิทธิประโยชน์ของครูบรรจุใหม่ -> ปรึกษา / แชร์ การทำผลงาน คศ.2 -> รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี  ปีการศึกษา  2553 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

thanete 2012-01-21 12:50
       Normal  0          false  false  false    EN-US  X-NONE  TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable    {mso-style-name:ตารางปกติ;    mso-tstyle-rowband-size:0;    mso-tstyle-colband-size:0;    mso-style-noshow:yes;    mso-style-priority:99;    mso-style-parent:"";    mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;    mso-para-margin:0in;    mso-para-margin-bottom:.0001pt;    mso-pagination:widow-orphan;    font-size:10.0pt;    font-family:"Times New Roman","serif";    mso-bidi-font-family:"Angsana New";}
รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ปีการศึกษา 2553
       Normal  0          false  false  false    EN-US  X-NONE  TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable    {mso-style-name:ตารางปกติ;    mso-tstyle-rowband-size:0;    mso-tstyle-colband-size:0;    mso-style-noshow:yes;    mso-style-priority:99;    mso-style-parent:"";    mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;    mso-para-margin:0in;    mso-para-margin-bottom:.0001pt;    mso-pagination:widow-orphan;    font-size:10.0pt;    font-family:"Times New Roman","serif";    mso-bidi-font-family:"Angsana New";}
บทคัดย่อ
การรายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ปีการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี เพื่อนำผลจากการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชากรที่ใช้รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ปีการศึกษา 2553 จำนวน 71 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยครูผู้รับผิดชอบแต่ละสมรรถภาพ โดยใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีปฏิบัติแจกแจงความถี่ หาร้อยละ โดยจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม พบว่า สมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ปีการศึกษา 2553 จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดังนี้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยร้อยละ 83.33 ระดับเกณฑ์ดีมาก
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยร้อยละ 84.85 ระดับเกณฑ์ดีมาก
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยร้อยละ 91.94 ระดับเกณฑ์ดีมาก
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยร้อยละ 84.03 ระดับเกณฑ์ดีมาก
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยร้อยละ 80.36 ระดับเกณฑ์ดีมาก
  6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเฉลี่ยร้อยละ 82.81 ระดับเกณฑ์ดีมาก


เวอร์ชันเต็ม: [-- รายงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี  ปีการศึกษา  2553 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind แปลโดย: i7Forums ไอเซเว่นฟอรั่ม พัฒนา PHPWind, PBDigg, Bo-Blog สำหรับคนไทย
Time 0.438230 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us