เวอร์ชันเต็ม: [-- การเบิกค่าเช่าบ้าน --]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ค.ศ.ไทย ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสิทธิประโยชน์ของครูบรรจุใหม่ -> ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ / เรื่องทั่วไป -> การเบิกค่าเช่าบ้าน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

krooong 2012-04-08 11:56
พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
1.ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ เว้นแต่
1.1ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
1.2มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
1.3ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง
สมมติถ้าข้าราชการครูได้คำสั่งย้าย(ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง) แต่โรงเรียนใหม่ที่ย้ายไปยังอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่เดิมที่บรรจุครั้งแรก
ข้าราชการครูท่านนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

wilawan22 2012-04-08 17:06
ในระเบียบกระทรวงการคลัง ให้เรียกการย้ายไปท้องที่ โดยกำหนด กทม. และ อำเภอ คือท้องที่ ไม่ได้เกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยค่ะ ส่วนสิทธิของการย้ายไปท้องที่ใหม่ก็ตามที่เขียนมานะคะ และการเบิกค่าเช่าบ้านกับค่าเช่าซื้อก็ต่างกันอีก แต่ถ้าย้ายตามผลการสอบ(กรณีสอบย้าย) ก็เบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่ค่าเช่าซื้อเบิกได้ในท้องที่ที่ทำงานและบ้านที่เช่าซื้ออยู่ในท้องที่เดียวกัน แบบว่าเรื่องมันเยอะถามการเงินหรือคลังจังหวัดได้ค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- การเบิกค่าเช่าบ้าน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind แปลโดย: i7Forums ไอเซเว่นฟอรั่ม พัฒนา PHPWind, PBDigg, Bo-Blog สำหรับคนไทย
Time 0.011968 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us