เวอร์ชันเต็ม: [-- สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจเงินเดือนครู ป.โท --]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ค.ศ.ไทย ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสิทธิประโยชน์ของครูบรรจุใหม่ -> ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ / เรื่องทั่วไป -> สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจเงินเดือนครู ป.โท [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

AdminMontree 2013-01-21 19:30
สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจเงินเดือนครูจากการที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการปรับเงินเดือน ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตรา เงินเดือนแรกบรรจุด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ.0206.7/ว 30 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าได้มีผู้สอบถามเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเข้ามายังเว็บบอร์ดของสำนักงาน ก.ค.ศ.จำนวนมาก เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอหยิบยกบางคำถามมาให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1.จบวุฒิ ป.ตรี 5 ปี บรรจุครั้งแรก 14 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับเงินเดือน 8,700 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 เงินเดือนอยู่ที่ 9,700 บาท ปรับเลื่อนเงินเดือนเมื่อเมษายน 2555 เป็น 9,960 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จบการศึกษาวุฒิ ป.โท (เป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง) และโรงเรียนทำคำสั่งปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้นเป็น 10,190 บาท ต่อมาปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนตุลาคมเป็น 10,770 บาท อยากทราบว่าในกรณีนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปัจจุบันจะได้รับการปรับเงินเดือนอย่างไร ตอบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 จะได้ปรับเงินเดือนชดเชย ในคุณวุฒิ ป.ตรี 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย เงินเดือน 9,700 บาท จะได้รับการปรับเงินเดือนเป็น 12,530 บาท ต่อมาเมื่อยื่นปรับเพิ่มคุณวุฒิ หากยังมีเงินเดือนไม่ถึง 15,430 บาท (อัตราแรกบรรจุ วุฒิ ป.โท) ก็จะได้รับการปรับให้เป็น 15,430 บาท แต่หากว่า ณ วันที่ยื่นปรับวุฒิมีเงินเดือนเกิน 15,430 บาทแล้ว ก็จะได้รับการเพิ่มคุณวุฒิใน ก.พ.7 อย่างเดียว 

2.บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2541 ด้วยตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 จบ ป.โท เมื่อ 31 มีนาคม 2545 ไม่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน แต่ได้เพิ่มวุฒิ ป.โท ลงใน ก.พ.7 แล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ในอัตรา 22,460 บาท อยากทราบว่า เมื่อมีการปรับเงินเดือนใหม่ จะได้รับการปรับเงินเดือนด้วยหรือไม่ ตอบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ขั้น 22,460 บาท คุณวุฒิ ป.โท ก็จะได้รับการปรับเงินชดเชยเป็น 23,450 บาท 

ทั้ง 2 กรณีที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้หวังว่าจะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายๆ ท่านที่มีข้อคำถามใกล้เคียงกันได้รับคำตอบกันไปบ้าง แล้วจะทยอยนำมาเสนอในโอกาสต่อไป 
วัชรี เกิดพิพัฒน์ ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556    

gunclub 2013-01-21 20:11
จาก กรณีที่ 1  พอกตาม ว.30 ก่อนนะ  
ถ้าเงินเดือนไม่ถึง 15,430 บาท (อัตราแรกบรรจุ วุฒิ ป.โท) ก็จะได้รับการปรับให้เป็น 15,430 บาท

pakornkrits 2013-01-21 21:26
คำตอบที่ได้จากเว็บบอร์ด กคศ.
เอาง่ายๆนะครับ คนที่ จบ ป.โทก่อน ม.ค. 55 ให้ไปดูตาราง ป.โท ก่อน ถ้าเงินเกิน 15430 ไม่ต้องปรับ
แต่ยังไม่ถึง  15 430 ค่อยปรับเงิน ป.โท
กคศ. บอกผม ตอบในเว็บ
ข้อมูลดัง นี้  1 ม.ค. 55   14220 จบโท ก่อน ม.ค. 55
                   1 ม.ค.55  ไม่ได้ปรับวุฒิ ป.โท เป็น  15430
                   ให้ไปดูตาราง ป.โท เลยได้ จะได้ 16,670 เกินพอดี


ทำไมไม่ปรับวุฒิโท ก่อนไปเทียบตารางวุฒิ ป.โทครับ

แต่บังเอิญโชคดีแบบแบบไหนก็ได้เท่ากัน เพราะมีชำนาญการมาช่วยครับammrin 2013-01-21 22:26
ทำไม สพม.33 (สุรินทร์) ถึงไม่เข้าใจเหมือนสมาชิกในเว็บนี้นะ เซงงงงง ตั้งนาน ยังไม่เห็นทำอะไรเลยจะได้ปรับกับเขาไหมนี่

AdminMontree 2013-01-21 23:05
อืม ตามนั้นครับ

krudar 2013-01-22 15:28
ข้อคำถามเกี่ยวกับ  การปรับวิทยฐานะชำนาญการ หลังจากที่ปรับเงินเดือน 1  ม.ค. 2555
ส่งชำนาญการ   9 พ.ย. 2554  เงินเดือน  อยู่ที่  14,220  และประเมินแล้วเสร็จวันที่   21  ธันวาคม   2554    (ยังไม่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งชำนาญการ)   ต่อมา  1  ต.ค. 2555  เงินเดือน  15,440  ได้รับแต่งตั้งชำนาญการ   ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม   2555  
ปรับเงินเดือน      1 ม.ค. 55  
การปรับเงินเดือน   1 ม.ค. 55  จาก  14,220 บาท   (เงินเดือน ต.ค. 54 )  และ    วันที่ 1 ม.ค. 55 ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยจาก 14,220 บาท เป็นเงินเดือน 15,840  บาท เป็นขั้นต่ำ  คศ 2   ณ  วันที่ 1 ม.ค. 55   จะได้รับแต่งตั้งชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 2555  หรือไม่ค่ะ    (ส่งชำนาญการตอนที่คุณสมบัติครบ  แต่เงินเดือนยังไม่ถึง  )  
ขอคำตอบให้คลายสงสัยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

ton_sak 2013-01-23 21:32
ผมและเพื่อนๆบรรจุ ธ.ค.48  ปรับ 8%ก็ไม่ได้กับเข้า รุ่นน้องมาใหม่ได้ปรับมาเท่าเรา แถมได้ 2 ขั้นเลยแซงเราไปแล้ว ตุลา 54 ผมได้ 14220 จบ ป.โท 27ม.ค.55จะได้ปรับ เงินแบบ ป.โท หรือ ป.ตรี 4 ปีครับ

spytoo 2014-01-28 14:28
      -  รบกวนหารือสำหรับการปรับวุฒิป.โทกรณีโอนย้ายมาจากกระทรวงอื่นค่ะรายละเอียดดังนี้ค่ะ(ไม่ได้ปรับเหมือนข้าราชการครูท่านอื่นๆเศร้าค่ะ)
ดิฉันบรรจุครั้งแรก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ 3  (บรรจุครั้งแรก  ป.ตรี  ค่ะ) เมือวันที่ 24  ก.ค. 2549  
        -  ต่อมาได้เรียนต่อป.โท และจบวุฒิป.โท  เมื่อวันที่   23   มี.ค. 53  ได้ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในแฟ้มประวัติเรียบร้อยโดย  ณ  ตอนนั้นเงินเดือนได้ถึงขั้นต่ำพอดีของป.โท  เลยได้เพิ่มแต่วุฒิ    และต่อมาได้ทำเรื่องขอโอนย้ายโดยเทียบประสบการณ์มาเป็นครู  สังกัดสพป. เมื่อวันที่  24 ต.ค. 2554  
ต่อมาได้มีมติครม.ให้ปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของข้าราชการทุกสังกัด  ที่ได้รับผลกระทบมีผลตั้งแต่  1  ม.ค.2555 แต่ดิฉันไม่สามารถได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิป.โทที่ดิฉันจบมาเพราะเขตบอกว่าได้รับวุฒิการศึกษาก่อนที่จะมาเป็นครูแต่ตอนที่ดิฉันทำเรื่องก็เป็นข้าราชการอยู่ไม่ใช่หรือค่ะและการปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิก็ปรับให้ข้าราชการทุกสังกัดไม่ใช่หรือค่ะและตอนที่ดิฉันเป็นนักวิชาการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เกื้อกูลค่ะที่สำคัญการจบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะจบตอนไหนเพราะตอนเรียนก็อยู่ในช่วงที่ทำงานพอเรียนจบมาก็ไม่สามารถปรับได้เสียตังค์เรียนเหมือนกันกับคนอื่นน่ะค่ะเศร้าแต่ได้ปรับเงินตามวุฒิป.ตรีค่ะรบกวนปรึกษาและชี้แนะแนวทางด้วยค่ะเศร้ามากเพราะเงินเดือนยังไม่ไปถึงไหนเลยค่ะ    ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกระจ่างแก่ดิฉัน

spytoo 2014-01-28 14:30
ปรึกษาการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ


เวอร์ชันเต็ม: [-- สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจเงินเดือนครู ป.โท --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind แปลโดย: i7Forums ไอเซเว่นฟอรั่ม พัฒนา PHPWind, PBDigg, Bo-Blog สำหรับคนไทย
Time 0.021275 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us